كلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة -> قسم الرياضيات و الاعلام الآلي

الصفحة الحالية: –› هياكل –› قسم الرياضيات و الاعلام الآلي

Untitled Document
الرياضيات و الإعلام الالــي
MATHEMATIQUES

ZARAAI ABDERAHMANE
(Maître de conférence A)


LICENCE
- Mathématique fondamentale
BOUKHELFA Elhafsi
boukhalfa12@yahoo.frMASTER
- Mathématique appliquée
BOUMAZA Nouri
nboumaza@gmail.com
- Équations différentielles partielles et leurs applications
MECHERI Hcene
mecherih2000@yahoo.fr

INFORMATIQUES

BEN DIB ISSAM
(Maître de conférence A)


LICENCE
- Systèmes d'informations
MENASSEL Rafik
r.menassel@yahoo.fr
MASTER
- Systèmes et multimédia
MEKHLOUF Derdour
m.mekhlouf@yahoo.fr
- Systèmes d"informations
NAIT HAMOUD Mouhamed Cherif
mc.naithamoud@hotmail.com
- Réseaux et sécurité informatique
MEKHAZNIA Tahar
contact@cyberexpertise.net

Mise à jour le : 19-07-2018

Pages : [ 1 ]