Faculté des Sciences et de la technologie --> Annuaire des enseignants

Mot du Doyen

Google Maps

Page courante: –› Annuaire des enseignants

جديد

كـلـيـة الـعلوم والتكنولوجيـا  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة العربي التبسي - تبسة

نيـــــابة المديرية للتكوين العالي والتكــــــــــوين المتــــــواصل والشهـــــــادات

استمارة بيانات فرق التكوين

الكلية

العلوم والتكنولوجيا

فسم الهندسة المدنية

الميادين

الفروع

التخصصات في الليسانس

التخصصات في الماستر

 

اسم الفرع: هندسة مدنية

اسم التخصص :هندسة مدنية

اسم التخصص : جيوتقنية

 

مسؤول الفرع

مسؤول التخصص

مسؤول التخصص

 

اللقب والاسم : مسعود فريد

اللقب والاسم : العابد عبد الرحيم

اللقب والاسم : فارس عبد الحفيظ

 

الهاتـــــــــف : 0798183268

الهاتـــــــــف : 0663649722

الهاتـــــــــف : 0662972689

 

البريد الالكتروني : mfarid@yahoo.com

البريد الالكتروني : abder_lab@yahoo.fr

البريد الالكتروني : abdelhafidfares@gmail.com

اسم الميدان: علوم و تكنولوجيا

 

اسم التخصص :…………..………

اسم التخصص : هياكل

مسؤول الميدان

 

مسؤول التخصص

مسؤول التخصص

اللقب والاسم : مصابحية علي

 

اللقب والاسم :……………………

اللقب والاسم : لعور محمد الصالح

الهاتـــــــــف :64 59 59 64 06

 

الهاتـــــــــف :…………………………

الهاتـــــــــف : 0777092936

البريد الالكتروني : messabhia@yahoo.fr

 

البريد الالكتروني :………………………

البريد الالكتروني : c_laouar@yahoo.fr

اسم الفرع: اشغال عمومية

اسم التخصص : اشغال عمومية

اسم التخصص : اشغال عمومية

 

مسؤول الفرع

مسؤول التخصص

مسؤول التخصص

 

اللقب والاسم : نينوح طارق

اللقب والاسم :

اللقب والاسم : رويلي احمد

 

الهاتـــــــــف : 0771300136

الهاتـــــــــف :

الهاتـــــــــف : 0771378452

 

البريد الالكتروني : tninouh@hotmail.com

البريد الالكتروني :

البريد الالكتروني : arouili@hotmail.com

Pages : [ 1 ] 2 3 4 5 6